The path of the king (1971)

The Path of the King
Original title : Nihon yakuza-den : Sôchiyô e no michi (日本やくざ伝 総長への道)

Director : Masahiro Makino

Main Cast : Ken Takakura, Koji Tsuruta, Tomisaburo Wakayama

Company : ToeiBakuto kirikomi-tai (1971)
Red Peony Gambler pt.3 : The Hanafuda Game (1969)
Lone Wolf Cub pt.6 : Go to Hell, Daigoro (1974)
Wolves, Pigs and Men (1964)
Kaisan Shiki (1967)