Sadao Nakajima


Escaped Murderer from Hiroshima Prison (1974)

Sochiyo no kubi (1979)

Sochiyo no kubi