Teruo Ishii


Abashiri Prison pt.5 : Duel in the Wind (1966)

Abashiri Prison Duel in the Wind

Abashiri Prison pt.4 : Hokkai-hen (1965)

Abashiri Bangaichi Hokkai-hen

Daidatsugoku (1975)

Daidatsugoku_1975_ishii

Inferno of Torture (1969)

Tokugawa irezumi-shi: Seme jigoku (徳川いれずみ師 責め地獄)

http://www.imdb.com/title/tt0142920/

Abashiri Prison pt.3 : Bokyo-hen (1965)

Abashiri Bangaichi Bokyo-hen

Tokugawa Women's Pedigree (1968)

Tokugawa Onna Keizu

Kaoyaku (1965)

Kaoyaku