Bakuto kirikomi-tai (1971)

Bakuto kirikomi-tai
Original title : Bakuto kirikomi-tai (博徒斬り込み隊)

Director : Junya Sato

Main Cast : Tomisaburo Wakayama, Koji Tsuruta, Fumio Watanabe

Company : ToheiDaidatsugoku (1975)
Battles Without Honor and Humanity pt. 5: Final Episode (1974)
Modern Yakuza pt.1 : Law of Shameless (1968)
Hokuriku Proxy War (1977)
Yakuza Cruel Secrets, Arm Dismemberment (1976)