Bakuto kirikomi-tai (1971)

Bakuto kirikomi-tai
Original title : Bakuto kirikomi-tai (博徒斬り込み隊)

Director : Junya Sato

Main Cast : Tomisaburo Wakayama, Koji Tsuruta, Fumio Watanabe

Company : ToheiA Boss with the Samurai Spirit (1971)
Secret Information (1969)
Cherry Blossom Fire Gang (1972)
Yokohama Underworld : Machine Gun Dragon (1978)
Hokuriku Proxy War (1977)