Graveyard of Honor (1975)

graveyard of honor
Original title : Jingi no hakaba (仁義の墓場)

Director : Kinji Fukasaku

Main Cast : Tetsuya Watari, Reiko Ike, Noboru Ando,

Company :Daidatsugoku (1975)
A Boss with the Samurai Spirit (1971)
Ahendaichi jigokubutai totsugekseyo (1966)
Sex Life and Escape of Noboru Ando (1976)
Hokuriku Proxy War (1977)