Sochiyo no kubi (1979)

Sochiyo no kubi
Original title : Sochiyo no kubi

Director : Sadao Nakajima

Main Cast : Bunta Sugawara, Noboru Ando, Koji Tsuruta

Company : ToeiViolent street (1974)
Battles Without Honor and Humanity pt.3 : Proxy War (1973)
Battles Without Honor and Humanity pt. 5: Final Episode (1974)
Cherry Blossom Fire Gang (1972)
Yokohama Underworld : Machine Gun Dragon (1978)